Waarom De 1e Demokritische Volksbeweging?

De 1e Demokritische Volksbeweging wil een brede volksbeweging zijn die strijdt voor echte democratie, deskundigheid en volledige transparantie. 

Essentieel zijn dialogen met de inwoners in plaats van éénrichtingverkeer en opgelegde dictaten vanuit een onaantastbare overheid.

Door een rechtvaardig beleid, aangestuurd door de kiezers, wil De 1e Demokritische Volksbeweging komen tot een eerlijker verdeling van de welvaart en de bevordering van meer welzijn voor alle inwoners.

De 1e Demokritische Volksbeweging staat voor een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig is en er weer vertrouwen ontstaat. 

Mensen moeten zich naar eigen inzicht kunnen ontwikkelen en mensen moeten eigen keuzes kunnen maken. Ieder mens heeft bepaalde kwaliteiten, ieder mens is uniek. 

De 1e Demokritische Volksbeweging is links noch rechts. 

De 1e Demokritische Volksbeweging is sociaal waar het moet, liberaal waar het kan.

Deze nieuwe politieke beweging is niet simpel sociaal of liberaal, maar democritisch democraal.

Vind jij ook dat het anders kan en moet,  meld je dan aan als lid  voor € 25,- per kalenderjaar. Donaties zijn uiteraard ook welkom.