Speerpunten van De 1e Demokritische Volksbeweging

 • Hervorming parlementaire democratie naar de principes van het Alternatief Staatsbestel (AS)
 • Eerlijk rechtssysteem en actieve bestrijding corruptie
 • Hervorming Jeugdzorg en aanpak kindermisbruik
 • Betere zorg met bijzondere aandacht voor preventie, waarbij complementaire zorg wordt geïntegreerd in de reguliere
 • Beter onderwijs gericht op persoonlijke ontwikkeling
 • Een toekomst voor komende generaties, met werkgelegenheid en betaalbaar/duurzaam wonen
 • Onafhankelijke media ter bevordering van vrije meningsvorming en uiting.
 • Volledige transparantie binnen het openbaar bestuur
 • Overheid ten dienste van de bevolking
 • Geen partijpolitieke benoemingen. Burgemeesters, Commissarissen van de Koning, Kamervoorzitter en de Premier worden rechtstreeks gekozen
 • Oprichting Constitutioneel Hof, afschaffing art. 120 en herstel Trias Politica
 • EU kritische houding, beperking migratie, efficiënte ontwikkelingshulp 
 • Dat, waar de totale aarde (incl.de mens) slechter van wordt, zwaarder belasten
 • Inkomen door arbeid moet juist minder worden belast.

Deze doelstellingen zijn alleen maar te bereiken met jouw steun.
Vandaar ook onze oproep:
“Steun De 1e Demokritische Volksbeweging voor een democratisch, rechtvaardig,
transparant en duurzaam Nederland.”
Wij rekenen op jou!