Gezondheid

Samenvatting Zorg

De marktwerking moet van de baan. Een landelijk ziekenfonds nieuwe stijl moet patiënten meer zekerheid bieden, gebaseerd op een goed en uitgebalanceerd basispakket. De zorg premie moet inkomensafhankelijk worden. Naar de eigen bijdrage moet zeer kritisch worden gekeken.

Preventieve zorg dient één van de eerste prioriteiten te zijn. Daar waar mogelijk, willen we bewezen alternatieve zorg laten integreren binnen de reguliere zorg. 

De docenten van medische opleidingsinstituten moeten gericht les geven in genezen i.p.v. het voorschrijven van symptoombestrijders.

De werkdruk, in brede zin, zal moeten worden teruggebracht. Huisartsen krijgen extra budget om per patiënt meer tijd beschikbaar te hebben. Voor mensen die zorg-gerelateerde studies willen starten, moeten die opleidingen gratis worden aangeboden. 

Artsenbezoekers worden aan strenge regels gebonden. Individuele bezoeken worden strafbaar. Alleen georganiseerd, in aanwezigheid van concurrenten, zijn lobbyisten welkom om hun waren aan te prijzen.

Alternatieve geneeskunde wordt erkend en daar waar mogelijk geïntegreerd in de reguliere geneeskunde. 

De thuiszorgmedewerkers zullen er structureel op vooruit moeten gaan. De decentralisatie wordt mede in dat kader teruggedraaid.