Sociaal

Samenvatting Sociaal

Logo 1dv

De 1e Demokritische Volksbeweging wil actief werken aan armoedebestrijding en voldoende banen scheppen voor iedereen. Het minimumloon moet omhoog, waardoor ook uitkeringen zullen stijgen. Daardoor kunnen subsidies en toelagen verlaagd of afgeschaft worden. 

Dat kinderen opgroeien onder de armoedegrens is traumatisch voor hen en dus onverteerbaar. 

De participatiewet moet van tafel en de sociale werkvoorzieningen komen weer terug. 
Alle mensen werken even lang voor ze recht hebben op AOW en pensioen.
Elke werkloze wordt een werkzoekende en krijgt ondersteuning om weer in zijn kracht te komen.

Het UWV mag geen medische keuringen doen, dit wordt volledig overgenomen door onafhankelijke artsen. Het UWV dient vervolgens te handelen naar het advies van zorgverleners met als doel een passende baan te vinden. Waar nodig en mogelijk klanten begeleiden bij het volgen van relevante cursussen.