Samenleving

Samenvatting Samenleving

Logo 1dv

Ongelijkheid in het algemeen, het ontbreken van gelijke kansen voor bepaalde bevolkingsgroepen en een ongezonde leefwijze van een groot deel van onze bevolking nopen tot drastisch ingrijpen.

Een zeer agressief armoedebeleid is zeer urgent, waarbij diverse aspecten en oorzaken die elkaar negatief beïnvloeden, heel serieus onder de loep genomen moeten worden. (zie ook kernpunt Sociaal)

Er heerst een enorme verdeeldheid, niet in de laatste plaats tussen diverse groepen met verschillende etnische achtergronden, maar ook tussen arm en rijk, gezond en ongezond.

Dankzij een foutief staatsbestel ontbreekt het aan een consistent beleid dat gedragen wordt door de meerderheid van de bevolking. Met de komst van De 1e Demokritische Volksbeweging, gebaseerd op Het Alternatief Staatsbestel gaat dit drastisch veranderen. Welgestelden worden nu nog op alle vlakken beter vertegenwoordigd dan mensen rond de armoedegrens. Scholing schiet voor diverse groepen te kort en zware beroepen worden te weinig ontzien. (Zie ook kernpunten Onderwijs & Sociaal)