Rechtspraak

Samenvatting Rechtspraak

Logo 1dv

Rechters gaan, als het aan De 1e Demokritische Volksbeweging ligt, nieuwe wetten toetsen aan de grondwet, waarbij art. 120 dient te worden afgeschaft. Wij staan voor de invoering van een Constitutioneel Hof.

Boetes moeten voor iedereen even zwaar aanvoelen.

Er zal meer toezicht moeten komen op De Orde Van Advocaten.

In alles moet de “Universele Verklaring van de Rechten van de Mens” worden gevolgd.

Belangenverstrengeling en corruptie zullen uiteraard teruggedrongen moeten worden.
Er moet worden gekeken naar de voor- en nadelen van een volkstribunaal met juryrechtspraak.

No-cure-no-pay mogelijkheden zullen verruimd moeten worden, waardoor de rechtsgang eerlijker en toegankelijker wordt. Je recht krijgen zou gratis moeten zijn.

De mogelijkheid om eerder te schikken moet worden bevorderd.

Rechters en officieren van justitie worden net als ministers voor een vastgestelde tijd benoemd.