Onderwijs

Samenvatting Onderwijs

Logo 1dv

Zittenblijven kan voor sociaal-emotionele trauma’s zorgen, is vaak erg demotiverend en geeft een totaal leerverlies van een volledig jaar. Het is daardoor onnodig duur en dient om die redenen te worden afgeschaft. Kleinere klassen en minder werkdruk zijn noodzakelijke opties.

De lerarenopleidingen moeten opgewaardeerd worden richting universitair niveau. De salariëring zal daarna meer marktconform moeten worden, waardoor ook mannen terugkeren in het onderwijs. Een goede toekomst heeft een correlatie met goed onderwijs.
Stoppen met bovenschoolse besturen die een fors deel uit het onderwijsbudget opslokken en weinig toegevoegde waarde hebben. Samenwerkingsverbanden zijn een goed alternatief. Schooluniformen zijn te overwegen uit oogpunt van gelijkheid. Vakleerkrachten binnen het basisonderwijs is een noodzaak.

Herinvoering van de MAVO. De eisen van MAVO en HAVO moeten omhoog.
Onderwijs dient in principe gratis te zijn. Een keuze voor scholen op religieuze grondslag zal financiële offers vragen van de ouders van die leerlingen, omdat de neutrale belastingbetaler niet hoeft op te draaien voor geloofsdoeleinden.