Milieu

Samenvatting Milieu

Logo 1dv

Nederland is een stip op de aardbol, kan wereldwijd weinig milieueffecten -indien dit al noodzakelijk zou zijn- bewerkstelligen. De 1e Demokritische Volksbeweging zou in het belang van de gezondheid van al wat leeft en het algehele welzijn van de Nederlandse bevolking wel degelijk iets aan het leefmilieu kunnen/moeten doen. Dierenwelzijn is binnen dat beleid een onderdeel, deels omdat dieren zichzelf niet kunnen vertegenwoordigen.

Daar waar mogelijk, wil De 1e Demokritische Volksbeweging de vervuilers laten betalen.

Duurzame landbouw, zonder verdelgingsmiddelen en waar mogelijk zonder kunstmest, levert een wezenlijke bijdrage om tot een beter milieu te komen.
Verder wil De 1
e Demokritische Volksbeweging waterstof als energiebron promoten en nieuwe vormen van kernenergie niet bij voorbaat uitsluiten.
De niet afbreekbare plasticbergen en onmetelijke plasticsoep in de wereldzeeën is een toenemende zorg die onze onverdeelde aandacht verdient.