Landbouw

Samenvatting Landbouw

Logo 1dv

De landbouw dient in de eerste plaats zorg te dragen voor de voedselvoorziening van de Nederlandse bevolking. Als we daarnaast als uitgangspunt nemen dat de mens zichzelf maakt, onderhoudt en repareert met zijn voeding, dan is de landbouw van hele grote betekenis voor de gezondheid en het welzijn van mensen.

Belangrijk is dat het vergoedingssysteem voor landbouwproducten gewijzigd wordt van kwantiteit naar kwaliteit voor wat betreft voedingswaarde en milieu. Hiervoor is een verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en het ontmoedigen van het gebruik van kunstmest noodzakelijk. Kringlooplandbouw zal de norm moeten zijn, waarbij natuur en milieu optimaal tot hun recht kunnen komen.

De huidige teeltmethode van monocultuur brengt door het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, schade aan het bodemleven en -direct en indirect- aan mensen toe. Deze teeltmethode zal plaats moeten gaan maken voor polycultuur, zoals laanteelt. Hierbij worden tussen rijen vruchtbomen, met eventueel struikgewas, één-jarige voedingsgewassen geplant.

De 1e Demokritische Volksbeweging vindt het van belang dat de landbouwproducten vervolgens in land- en tuinbouwwinkels direct aan de consument worden aangeboden om zo de distributieketen te vereenvoudigen en milieuvriendelijker te maken.

Dieren binnen alle sectoren moeten voldoende leefruimte krijgen en het vervoer van dieren moet niet ten koste gaan van het dierenwelzijn.