Jeugdbeleid

Samenvatting Jeugdbeleid

Logo 1dv

De 1e Demokritische Volksbeweging wil een kindgerichte omslag in het jeugdbeleid. 

Het kind moet te allen tijde centraal staan. De ouder(s) hoort/horen de spil te zijn met betrekking tot een veilige, gezonde en toekomstgerichte ontwikkeling van het kind. Daarvoor zijn enkele basis ‘gedragingen’ noodzakelijk. Belangrijk voor de veiligheid en de ontwikkeling van elk kind is dat de leefomgeving rust, veiligheid en stabiliteit biedt. Voorwaarde is dat gezinnen met kinderen boven de armoedegrens blijven. Uithuisplaatsing van kinderen is het allerlaatste redmiddel bij gezinsproblemen. Jeugdzorg dient gefocust te zijn op hulp, uitsluitend ten behoeve van het kind, en mag nóóit een kind-nadelige beslissing nemen.

Komt het toch tot een uithuisplaatsing van een kind, is het een voorwaarde dat rechtszittingen transparant en toegankelijk zijn, evenals elke handeling van de jeugdzorg.

Bij een echtscheiding is het een dwingende eis om gerechtelijke afspraken betreffende opvoeding, omgangsregeling en kosten vast te leggen. Bij een vechtscheiding zullen beide ouders toch moeten voldoen aan de opgelegde afspraken in het belang van het kind. Dit moet met regelmaat worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld.