Internationale Verhoudingen

Samenvatting Internationale Verhoudingen

Logo 1dv

Nederland moet weer meer autonomie krijgen. 
Circa ¾ van alle wetgeving komt uit Brussel, waarbij onze grondwet structureel wordt ondermijnd. De VS en de NAVO zijn te knellend aanwezig. De 1e Demokritische Volksbeweging staat voor een Europa, zoals ooit in de begintijd van de EEG (eerste 6 landen). Toen hadden we (inter)nationaal meer zeggenschap.

We moeten weer zelfstandig handelsverdragen kunnen sluiten.

Van groot belang is dat we weer over onze eigen pensioenen gaan. De opgebouwde pensioenrechten worden persoonsgebonden en overdraagbaar aan een eventuele partner. 

Nederland blijft gastvrij voor politieke- en gewelds-vluchtelingen. Contracten verzekeren hun terugkeer, nadat het land van herkomst weer veilig is.