Economie en Financiën

Samenvatting Economie en Financiën

Logo 1dv

Het uitgangspunt van het economisch beleid van 1e Demokritische Volksbeweging is de nationalisatie van geldsystemen. Zakenbanken worden losgekoppeld van nutsfuncties (systeembanken die niet om kunnen vallen omdat ze (deels) worden genationaliseerd). Verzekeren moet vanuit een ander uitgangspunt worden georganiseerd. Nationalisatie is ook hier een optie.

Extra woningbouw, verbetering van het onderwijs en noodzakelijke infrastructurele herzieningen kunnen op dit moment binnen de huidige economische constellatie met leningen tegen extreem lage rente worden gefinancierd. Die leningen moeten niet als een schuld worden gezien. De vrijwel directe opbrengsten (verkoop woningen tegen kostprijs) en op langere termijn beter opgeleide generaties en betere bereikbaarheid voor personen en/of goederen, zorgen ervoor dat deze investeringen zich terug betalen als extra staatsinkomsten én in een verhoogde vorm van algeheel welzijn.

De roep om terug te keren naar de gulden is in de optiek van velen begrijpelijk. Dan zal de munt gekoppeld dienen te zijn met een tegenwaarde (goud, edelstenen/-metalen) De 1e Demokritische Volksbeweging vindt dat één van de voornaamste taken van de overheid banencreatie is. Dit vervangt de noodzaak van een OBI (Onvoorwaardelijk Basis Inkomen). In het kader van armoedebestrijding zou dan o.a. loonbelasting tot en met modaal kunnen worden afgeschaft.
Door een Nexit is ons land weer baas in eigen staatskas. Daardoor kunnen we eigen handelsakkoorden sluiten.