Rechtspraak

Kernpunten Rechtspraak

  1. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn overal leidend
  2. Instelling van een Constitutioneel Hof
  3. Artikel 120 verdwijnt
  4. Boetes inkomensafhankelijk
  5. Meer toezicht op De Orde Van Advocaten
  6. “No cure, no pay” binnen de rechtsgang toepassen
  7. De rechtspraak zal voor een ieder toegankelijk moeten zijn
  8. De enkelvoudige kamer dient te bestaan uit twee rechters
  9. Rechters en officieren van justitie worden voor bepaalde tijd benoemd