Programma

Onze standpunten en visie hebben wij verwoord in uitgebreide beleidsplannen. Je treft per onderwerp vooraf enkele kernpunten en daarop een korte samenvatting aan, zodat je je snel kunt inlezen.
Ons programma is op essentiële onderdelen uitgekristalliseerd. De richting waar wij vinden dat onze democratie heen moet gaan, is revolutionair.
Alle partijpolitieke standpunten zijn in verschillende beleidsplannen uitgewerkt en omschreven. Ze kunnen binnen een vernieuwd staatsbestel beter en zonder kiezersbedriegende concessies worden gerealiseerd.