Nieuwsbrief November 2021

Beste leden,

Vanwege drukke werkzaamheden voor o.a. Samen zijn we 1 heeft Willem zijn bestuursfunctie neergelegd. Intern hebben we besloten de vacature voorlopig niet in te vullen. 

Veel acties die geld kosten kunnen we ons nog steeds niet veroorloven, deels omdat de aanwas stokt, maar deels ook omdat nog niet elk lid een betalend lid is. Dit laatste is vervelend, omdat we het inschakelen van een incassobureau a priori een zwaktebod vinden. 
Leden worden bewust lid en bewuste leden weten dat een lidmaatschap een jaarlijkse bijdrage vergt. 
Wat wel positief is, is dat er diverse gesprekken plaatsvinden, of hebben plaatsgevonden, soms met andere partijtjes, maar ook met een aantal bekende personen. Daarnaast worden contacten gelegd met gelijkgestemden.

Ik wil me graag voor De 1e Demokritische Volksbeweging gaan inzetten. Ik zou me beschikbaar willen stellen voor: