Nieuwsbrief September 2021

Beste leden,

Dit is onze 1e nieuwsbrief. We proberen jullie op deze wijze op de hoogte te houden over wat er speelt, hoe we gestaag vorderen, waar we tegen aan lopen, maar ook vanuit ons de wens met jullie in contact te komen als het gaat om eventuele vragen aan of van de leden.

De intentie is eens per maand een nieuwsbrief uit te brengen. 

Om te beginnen willen wij, ook langs deze weg, iedereen bedanken die lid en/of donateur is geworden. Dan tikken we meteen een probleempje aan. Het valt niet mee een zakelijke rekening te openen. Triodos heeft 2 maanden nodig om de achtergronden van de vereniging en de daarbij betrokken personen (het tijdelijke bestuur) na te vorsen.
Tot zolang is er een ‘privérekening’ geopend, die dan ook deels op naam van onze penningmeester staat. Maar wees gerust, ook bij hem zal een kascommissie de kas (en de bankrekening) eens per jaar controleren.

We zijn inmiddels ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk nummer 83640878 en zoeken nog een verstandige notaris die kosteloos, of tegen een zeer gereduceerde prijs onze statuten notarieel wil vastleggen.

Verder gaan we bekijken wanneer we een ledenvergadering of een algemene bijeenkomst voor belangstellenden met een gastspreker gaan organiseren. Uiteraard zal er ook een Algemene Ledenvergadering (AL) worden belegd voor geregistreerde leden, waar o.a. een definitief bestuur wordt gekozen. 

Vooral is het voor ons belangrijk te weten wat de wensen van de leden zijn. Tevens is het voor de voortgang van belang te weten hoeveel leden een actieve rol zouden willen/kunnen spelen. Te denken valt aan een bestuursfunctie, een pr-functie, meedenker aan partij- en verkiezingsprogramma’s, medewerker in een op te richten wetenschappelijk bureau, mede oprichter van een jeugdafdeling, kandidaat Raadslid of kandidaat Kamerlid, werving leden en donateurs, enz., enz.

Op het contactformulier hieronder kan een eventuele actieve rol naar ons worden aangegeven. 

Ik wil me graag voor De 1e Demokritische Volksbeweging gaan inzetten. Ik zou me beschikbaar willen stellen voor: