Nieuwsbrief April 2022

Beste mensen, waardevolle leden,

Willen we in de toekomst mee kunnen doen aan verkiezingen, zullen we het nodige aan onze -nu nog zwakke- kaspositie moeten doen. Alleen de contributiegelden en enkele geweldige donaties (nogmaals dank hiervoor) zijn helaas niet voldoende.

We zijn bezig een crowdfunding actie op touw te zetten. Als de plannen concreter worden zullen we de leden informeren en uiteraard gaan vragen hier actief aan mee te werken. De 1e Demokritische Volksbeweging moet landelijke bekendheid krijgen. Voorlopig worden we nog gemeden door de politieke partijen ‘oude stijl’, maar ook door de landelijke media.


De Andere Krant heeft eind april een paginagroot interview met onze voorzitter afgedrukt over met name het Alternatief Staatsbestel. Daarin kwam ook De 1e Demokritische Volksbeweging als echt vernieuwende partij naar voren. Vernieuwend omdat 1dv.nl af wil van de huidige politieke moraal van kiezersbedrog en elitair regentengedrag. Hier de tekst (link) van het afgedrukte interview voor de leden die niet geabonneerd zijn op De Andere Krant.

Ik wil me graag voor De 1e Demokritische Volksbeweging gaan inzetten. Ik zou me beschikbaar willen stellen voor: