Nieuwsbrief Maart 2022

Beste mensen, waardevolle leden,

We groeien, helaas niet hard genoeg. Willen we structureel iets veranderen op het politieke toneel, dan moeten wij groter worden. Pas dan kunnen we af van vakinhoudelijk gestuntel waarmee o.a. Wopke Hoekstra zijn incompetentie toont.

De leden van de Tweede Kamer vertegenwoordigen geenszins de belangen van het volk. Het kabinet wordt bevolkt door partijtijgers die niet noodzakelijkerwijs verstand hoeven te hebben van het departement waar ze leiding aan geven. De senaat bestaat uit slechts weinig deskundige personen die echter wel aan de leiband liggen van de partijelites. Evenals de Tweede Kamerleden en de bewindslieden.


Wij gaan er vanuit dat al onze 1dv-leden vol overtuiging lid zijn geworden en om die reden ook trouw de contributie hebben betaald (enkelen helaas nog niet). Toch willen we jullie graag om een extra inspanning vragen. Zouden jullie actief kunnen proberen binnen jullie eigen netwerk leden te werven? 
Misschien kan deze column (https://commonsensetv.nl/willen-we-de-huidige-of-toch-liever-een-eerlijke-democratie/) daarbij van nut zijn. Deze kan eenvoudig gekopieerd en verspreid worden. Samen zijn we sterk, maar dan is het belangrijk om onze Demokritische Volksbeweging samen ook echt sterk te maken.
Alle leden kunnen flyers aanvragen om gericht te verspreiden.

Ik wil me graag voor De 1e Demokritische Volksbeweging gaan inzetten. Ik zou me beschikbaar willen stellen voor: