Milieu

Kernpunten Milieu

  1. Vervuilers betalen
  2. Duurzaam leven belonen
  3. OV gratis, thuiswerken bevorderen
  4. Nanofijnstof en landbouwgiffen bestrijden
  5. Inzetten op waterstof als energiebron
  6. Kernenergie wordt niet uitgesloten
  7. Geothermische energiewinning waar mogelijk
  8. Plan Lievense en een wateraccu
  9. Verbetering kwaliteit leidingwater
  10. Gebruik van plastic (verpakkingen) aan banden leggen/terugdringen