Gezondheid

Kernpunten Zorg

  1. De 1e Demokritische Volksbeweging wil marktwerking uit de zorg bannen en wil komen tot een hernieuwd landelijk ziekenfonds met inkomensafhankelijke premies
  2. Zorgverlener en patiënt staan centraal i.p.v. afvinklijstjes en protocollen
  3. Preventieve zorg krijgt extra prioriteit (holistische benadering)
  4. Integratie reguliere- met bewezen alternatieve zorg
  5. Beleid op gezond gedrag effectueren. Gezond niet, ongezond zwaarder belasten
  6. Kennis over een goede gezondheid begint op school
  7. Opwaarderen van arbeidsvoorwaarden van zorgverleners en het loslaten van BIG-registratie
  8. Strijden tegen producten die schadelijk zijn voor mens, dier en milieu
  9. Artsenbezoekers worden aan regels gebonden
  10. De eigen bijdrage wordt geschrapt, eventueel eerlijker toegepast