Wonen

Kernpunten Wonen

  1. Oplossen woningtekort
  2. Grondspeculatie onmogelijk maken
  3. Vergroten aanbod sociale huurwoningen
  4. Ongewenste dakloosheid past niet in een beschaafd en welvarend land.
  5. Meer aandacht voor energie-neutraal bouwen
  6. Gelijke wet en regelgeving per gemeente ten aanzien van wonen
  7. Vergroten woningaanbod voor mensen met een beperking, alleenstaanden, ouderen en jongeren
  8. Verbeteren woonomstandigheden in asielzoekerscentra