Sociaal

Kernpunten Sociaal

  1. Armoedebestrijding. Welvaart eerlijker verdelen
  2. Ieder werkt even lang, pensioenleeftijd daardoor niet gelijk
  3. Afschaf participatiewet
  4. Verhoging minimumloon, met positieve effecten voor uitkeringen
  5. Onderwijs en OV gratis
  6. Kinderbijslag tot een bepaald inkomen inkomensafhankelijk
  7. Herinvoering sociale werkvoorziening
  8. Werknemers/werkzoekenden automatisch lid van vakbond naar keuze
  9. Geen medische keuringen door UWV
  10. Komen tot meer vaste banen i.p.v. flexwerk of tijdelijke contracten