Onderwijs

Kernpunten Onderwijs

 1. De persoonlijke ontwikkeling van het individuele kind moet leidend zijn
 2. Voorwaarden om zich optimaal te ontwikkelen, moeten voor alle kinderen gelijk zijn
 3. Openbaar onderwijs dient gratis te zijn
 4. Leerkrachten basisonderwijs moeten beter/hoger worden opgeleid
 5. Voor bepaalde basis onderwijs vakken dienen vakleerkrachten aangesteld te worden
 6. Kinderen moeten minimaal tien jaar basisvorming ontvangen, voordat een keuze wordt gemaakt richting voortgezet onderwijs
 7. Onderwijsmiddelen mogen nooit een discutabel doel hebben
 8. Zittenblijven moet worden afgeschaft
 9. Bovenschoolse constructies en ‘leerfabrieken’ dienen te worden ‘ontmanteld’
 10. MAVO als onderwijsinstelling herinvoeren
 11. Stichten en instandhouden van scholen op basis van geloofsovertuiging wordt niet langer door het rijk bekostigd