Landbouw

Kernpunten Landbouw

  1. De landbouw dient in eerste instantie garant te staan voor de voedselvoorziening van de Nederlandse bevolking
  2. Kringloop land- en tuinbouw wordt de norm
  3. De 1e Demokritische Volksbeweging wil een verbod op milieuonvriendelijke bestrijdingsmiddelen.
  4. Gebruik van kunstmest moet zo veel mogelijk worden ontmoedigd
  5. Zonnepanelenweides worden verboden, we moeten stoppen met windmolenparken
  6. De stichting van land- en tuinbouwwinkels wordt bevorderd evenals het particulier consumeren van eetbare producten uit sier- c.q. volkstuinen
  7. Veeteelt wordt aan strengere eisen gebonden: dierenwelzijn staat voorop
  8. Het water voor dieren -ook binnen- en voor ‘t reinigen van bedrijven komt van hemelwater en/of grof gezuiverd slootwater