Democratie

Kernpunten Democratie

  1. Inwoners bepalen via échte volksvertegenwoordigers de gang van zaken in Nederland
  2. Volksvertegenwoordigers zijn gebonden aan het partijprogramma van De 1e Demokritische Volksbeweging, aangevuld met eigen nuances. Ze houden vast aan hun afspraken met de kiezers
  3. De 1e Demokritische Volksbeweging eist een taboe op partijpolitieke benoemingen 
  4. De 1e Demokritische Volksbeweging wil partijonafhankelijke én vakinhoudelijke toppers op beleidsposten
  5. Beleidspersonen komen met wetsvoorstellen nadat is geïnventariseerd of er draagvlak voor is
  6. Beleidspersonen voldoen aan de wensen van de Tweede Kamer
  7. Referenda zijn, waar nodig, per item eenvoudig inzetbaar
  8. Geen kiezersbedriegende coalities en wurgende fractiediscipline
  9. Volledige transparantie zonder achterkamertjes
  10. De Kamer is heilig, kan tussentijds niet worden ontbonden