Jeugdbeleid

Kernpunten Jeugdbeleid

  1. Het kind staat centraal

  2. Pedagogische tips aanstaande ouder(s)

  3. Goed, gratis en passend onderwijs

  4. Armoedebestrijding

  5. Elk kind heeft recht op optimale lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg

  6. Oplossingsgerichte hulp bij gezinsproblemen

  7. Volledige transparantie na inschakeling Jeugdhulp en eventuele rechtszaken

  8. Uithuisplaatsing als allerlaatste maatregel

  9. Bindende afspraken bij eventuele echtscheiding