Internationale Verhoudingen

Kernpunten Internationale Verhoudingen

  1. Nederland uit de EU (Nexit)
  2. Herinvoering eigen munt
  3. Internationale verdragen heroverwegen
  4. Autonoom optrekken met enkele buurlanden
  5. Gezamenlijk actie ondernemen tegen monopoliegedrag multinationals
  6. Internationale betrekkingen dienen moreel verantwoord te zijn
  7. Aangepast asielbeleid
  8. Ontwikkelingshulp dient minimaal 2% van BNP te zijn