Democratie

Beleidsplan echte democratie

Onze democratie is toe aan een fundamentele update. Wij willen met wezenlijke aanpassingen binnen het huidige systeem het gedevalueerde begrip ‘DEMOCRATIE’ weer meer ‘oude’ originele inhoud geven. Daarom zijn wij demokritisch.

Alle volksvertegenwoordigers van De 1e Demokritische Volksbeweging zijn zonder uitzonderingen gehouden aan de principes van Het Alternatieve Staatsbestel.

Elk kandidaat Kamerlid (Raadslid, Provinciaal Statenlid) wordt gekozen op een uniek persoonlijk programma, gebaseerd op het partijprogramma, met hooguit 5 eigen mitsen, maren of andere nuances (privéprogramma).

Het streven van De 1e Demokritische Volksbeweging is dat alle 150 Kamerleden (alle Raadsleden/leden Prov. Staten) partijonafhankelijke bestuurders kiezen en controleren. Zij kunnen bij disfunctioneren bewindspersonen ook ontslaan, zonder dat het hele kabinet of college aftreedt.

Het kabinet, Gedeputeerde Staten, of het College van Wethouders, bestaat uit vakinhoudelijke kanjers die hun sporen in diverse geledingen binnen het betreffende beleidsgebied bewezen hebben verdiend.

Ministers, leden Gedeputeerde Staten en Wethouders worden partijonafhankelijk voor 8 jaar benoemd, tegen een marktconforme beloning. Elke genoemde bewindspersoon heeft een ander aanvangsjaar, waardoor ze in een tijdsbestek van 8 jaar allemaal zijn vervangen of herbenoemd. Dit waarborgt een consistent beleid. Elke nieuwe bestuurder wordt een maand lang ingewerkt door de vertrekkende.

Per ministerie komen er diverse staatssecretarissen (gemiddeld wellicht 5) naast een minister voor 5 jaar, uiteraard ook met ruime vak-ervaring, elk uit een verschillende discipline binnen het vakgebied, 3 dagen per week in Den Haag en de overige 2 dagen bij hun oorspronkelijke werkgever in het ‘oude’ beroep (met een volledige terugkeergarantie voor daarna).

Kabinetten kunnen niet meer vallen. Verkiezingen van de Tweede Kamer zijn om die reden om de 4 jaar op een vaste dag. Stembewijzen worden tenminste 5 kalenderjaren lang veilig bewaard. Bij twijfel over een verkiezingsuitslag door tenminste 50.000 mensen kan een onderzoek daarnaar te allen tijde worden ingesteld.

De Senaat moet bestaan uit een aantal partij-onafhankelijke wetdeskundigen. Zij toetsen wetten op (financiële en wettelijke) haalbaarheid, werkbaarheid, op mazen en eventuele tegenstrijdigheden met betrekking tot al bestaande wetten. Tweede Kamerwerk overdoen wordt uitgebannen.

Partijpolitieke benoemingen zijn uit den boze. Kamerleden/Raadsleden/leden P.S. worden door de inwoners gekozen, beleidspersonen, senatoren, rechters, politiechefs en (top)ambtenaren worden door de volksvertegenwoordigers benoemd op basis van vakkennis en jarenlange (bestuurs)ervaring.

Volksvertegenwoordiger houden contact met hun kiezers via gemakkelijk uit te rollen mini-referenda. Dit kan indien items aan de orde komen waar het (privé)programma niet in voorziet. Hiervan kunnen er meerdere per jaar worden gehouden. Referenda oude stijl zijn hierdoor overbodig.

Coalitieafspraken worden niet meer voor 4 jaar wurgend, kiezersbeloftes negerend en in achterkamertjes ondemocratisch gesloten.
Ieder Kamerlid/lid P.S./Raadslid kan per item tot de meerderheid behoren, slechts gebonden aan het ‘eigen’ verkiezingsprogramma.

Voor een uitgebreide uitwerking verwijzen we naar de link de ‘Pluchen Revolutie’. Dit is geen dictaat op details, slechts een voorbeeld hoe wij van De 1e Demokritische Volksbeweging echte democratie willen zien. Dit is allemaal mogelijk binnen de huidige grondwet.

Na realisering van het bovenstaande zijn vallende kabinetten geschiedenis, maandenlange formatieperiodes voorbij, moeizaam te organiseren referenda overbodig en zijn splinters onnodig. Dan is deskundigheid leidend, een monddode oppositie uitgebannen, gedraai minimaal, zetelroof een oud begrip en transparantie maximaal. Carrièrepolitici worden ingeruild voor echte volksvertegenwoordigers. Bewindslieden zijn partijonafhankelijke toppers binnen hun vakgebied, terwijl de senaat uit rechtsdeskundigen gaat bestaan.
Binnen dit systeem zijn partijpolitieke benoemingen taboe.

Logo 1dv