Welkom!

De 1e Demokritische Volksbeweging wil o.a. directe democratie, goede zorg en beter onderwijs!

De 1e Demokritische Volksbeweging wil partijonafhankelijke vakinhoudelijke bewindslieden!

“Een onrecht gedaan aan één, is een onrecht gedaan aan iedereen!”
-Martin Luther King-

De 1e Demokritische Volksbeweging wil af van partijpolitieke benoemingen!

De 1e Demokritische Volksbeweging wil voor ieder een eerlijke samenleving!

Waarom De 1e Demokritische Volksbeweging?

De 1e Demokritische Volksbeweging wil een brede volksbeweging zijn die strijdt voor echte democratie, deskundigheid en volledige transparantie. 

Essentieel zijn dialogen met de inwoners in plaats van éénrichtingverkeer en opgelegde dictaten vanuit een onaantastbare overheid.

Met een rechtvaardig beleid, aangestuurd door de kiezers, wil De 1e Demokritische Volksbeweging komen tot een eerlijker verdeling van de welvaart en de bevordering van meer welzijn voor alle inwoners.

De 1e Demokritische Volksbeweging is sociaal waar het moet, liberaal waar het kan.

Deze nieuwe politieke beweging is niet simpel sociaal of liberaal, maar demokritisch demokraal.

Wat wil De 1e Demokritische Volksbeweging?

 • Hervorming parlementaire democratie naar de principes van het Alternatief Staatsbestel (AS)
 • Eerlijk rechtssysteem en actieve bestrijding corruptie
 • Hervorming Jeugdzorg en aanpak kindermisbruik
 • Betere zorg met bijzondere aandacht voor preventie, waarbij complementaire zorg wordt geïntegreerd in de reguliere
 • Beter onderwijs gericht op persoonlijke ontwikkeling
 • Een toekomst voor komende generaties, met werkgelegenheid en betaalbaar/duurzaam wonen
 • Onafhankelijke media ter bevordering van vrije meningsvorming en uiting.
 • Volledige transparantie binnen het openbaar bestuur
 • Overheid ten dienste van de bevolking
 • Geen partijpolitieke benoemingen. Burgemeesters, Commissarissen van de Koning, Kamervoorzitter en de Premier worden rechtstreeks gekozen
 • Oprichting Constitutioneel Hof, afschaffing art. 120 en herstel Trias Politica
 • EU kritische houding, beperking migratie, efficiënte ontwikkelingshulp 
 • Dat, waar de totale aarde (incl.de mens) slechter van wordt, zwaarder belasten
 • Inkomen door arbeid moet juist minder worden belast.

Deze doelstellingen zijn alleen haalbaar met massale steun van de kiezers.
Vandaar ook onze oproep:
“Steun De 1e Demokritische Volksbeweging voor een demokritisch, demokraal Nederland.
Wij rekenen op jou!”

Op De 1e Demokritische Volksbeweging kunnen de kiezers, in tegenstelling tot de huidige politieke partijen, wél rekenen. Onze volksvertegenwoordigers luisteren wél naar de bevolking.
Met steun van velen kunnen wij uitgroeien tot een volksbeweging die de politiek weer bevolkingsgericht kan maken.

Echte democratie:

De inwoners moeten centraal worden gesteld i.p.v. de partijelites. Dit kan worden gerealiseerd met echte volksvertegenwoordigers i.p.v. de huidige carrière-politici. Bindende referenda worden eenvoudig inzetbaar gemaakt. Absoluut geen partijpolitieke benoemingen meer. Dit houdt dan automatisch in dat lobbyisten een zeer beperkte tot geen ruimte overhouden. 

Deskundige bewindslieden:

De 1e Demokritische Volksbeweging wil partijonafhankelijke kanjers op beleidsposten die hun sporen binnen hun vakgebied ruimschoots en breed hebben verdiend en inhoudelijk de topambtenaren de baas zijn, waardoor een consistente langetermijnvisie mogelijk wordt.

business-2998905_1920

Transparantie:

Achterkamertjes inruilen voor volledige openheid. Waar nodig en waar mogelijk de inwoners bij besluitvorming betrekken. Beloofd is beloofd, geen gedraai omwille van de macht.